Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dương Gia là một trong những doanh nghiệp xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp có nhiều kinh nghiệm và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trong gần 40 năm qua, chúng tôi đã cố gắng chuyển tải ý tưởng “Xây dựng khát vọng Việt” và tầm nhìn của khách hàng vào những dự án thành công. Chúng tôi luôn dành mọi nỗ lực để hoàn thành các công trình đảm bảo vượt trên cả sự kỳ vọng của khách hàng về các yếu tố an toàn, chất lượng, tính năng vận hành và thẩm mỹ, đồng thời luôn sẵn sàng bàn giao những sản phẩm hoàn chỉnh bền vững trước mọi thử thách của thời gian.

CHÚNG TÔI XÂY LÊN NHỮNG CÔNG TRÌNH GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN

Tại sao lựa chọn chúng tôi ?

Luôn đảm bảo đúng tiến độ

Chúng tôi luôn nỗ lực hết minh cho một công trình đúng tiến độ về thời gian. Giúp khách hàng làm chủ về kế hoạch.

Cam kết đi kèm đảm bảo tài chính trên hợp đồng

Mỗi một điều chúng tôi cam kết trong hợp đồng đều được đảm bảo bằng tài chính đi kèm, khẳng định uy tín tốt nhất.

Chất lượng luôn được đảm bảo

We have had to start competing on quality of life in a way that they never had to before — leading to higher ratings from consultants.

Thân thiện môi trường & tiết kiệm năng lượng

Các vật liệu tiên tiến được sử dụng cùng thiết kế thông minh giúp cho công trình luôn có giá trị vượt trội theo thời gian.

Sự hài lòng trong và sau thi công

Chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc cùng với sự hài lòng của khách hàng trong và sau thi công.

Kiến trúc đẹp

Các kiến trúc được chúng tôi hoàn thiện luôn được đánh giá cao bởi khách hàng và các chuyên gia kiến trúc.

Mục tiêu & sứ mệnh

Tầm nhìn:

Trở thành một trong những công ty mạnh hàng đầu về thi công xây dựng công trình dân dụng, nhà ở tại khu vực Miền Bắc và cả nước, hướng tới phát triển năng lực, công nghệ luôn tiên phong trong ngành xây dựng.

Sứ mệnh:

Xây dựng những công trình quy mô lớn với công nghệ hiện đại, đạt tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ cao. Thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý về vật chất và tinh thần đối với cán bộ công nhân viên, tạo ra giá trị mới cho các cổ đông, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng.

 

Kinh nghiệm của chúng tôi

{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}5B{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}7B{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22label{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22T{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}95ng{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20doanh{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20thu{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20(T{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}B7{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20VN{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C4{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}90){6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22value{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2287{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22color{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22custom{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22customcolor{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}236c98e1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22customtxtcolor{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}23ffffff{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}7D{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}7B{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22label{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22T{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}95ng{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20s{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}91{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20m2{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20x{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}A2y{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20d{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}B1ng{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22value{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2275{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22color{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22custom{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22customcolor{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}236c98e1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22customtxtcolor{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}23ffffff{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}7D{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}7B{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22label{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22T{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}95ng{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20s{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}E1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}BB{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}91{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20c{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}B4ng{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20tr{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}ACnh{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C4{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}91{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}A3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20ho{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}A0n{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}20th{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}C3{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}A0nh{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22value{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2263{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22color{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22custom{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22customcolor{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}236c98e1{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}2C{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22customtxtcolor{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}3A{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}23ffffff{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}22{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}7D{6cb6ea9bf9b1e20df06e474f27d44096ed3b1403fcb218024392f0725b23e7df}5D.

Các nhân sự chính

Bạn muốn xây một công trình mà chưa biết bắt đầu từ đâu ?